Ván giao hữu cờ Kinh(tên của Gánh Chém 2)

Ván giao hữu cờ Kinh(tên của Gánh Chém 2)Trong cờ Kinh hai kỳ thủ chơi giao hữu thăm dò nhau,một ván đấu gần đây kỳ thủ Nhạn Xuyên Sương(đen)đã phản công giành một trận thắng trước Hạ…

Nguồn: https://kythuatmarketingonline.com/

Xem thêm bài viết: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri

10 thoughts on “Ván giao hữu cờ Kinh(tên của Gánh Chém 2)

  1. ăn được một quân mới được vào trung hoa, hai quân mới được lên đầu chợ. ván cờ không có tướng thì mày chơi kiểu gì

  2. 🌹👏Gần đây có con Chó Điên xổ dại chạy vào đầy sủa tóe làm vang cõi Việt ngu 1000 năm lệ Tàu mà 👏🌹

  3. hồi nhỏ từng chơi loại cờ này.có một cách chơi nữa là một bên có 16quân nằm ở biên có nhiệm vụ bao vây hai quân ở hai góc chéo nhau.hai quân này thì có nhiệm vụ ăn hết các quân địch bằng cách gánh và chẹt.gánh thì giống như video này.nhưng chẹt thì mình quên rồi.ai còn nhớ thì chỉ dùm mình.cám ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *