Video điều tra tập 2: Nhà máy Asanzo chỉ công nhân cách bóc tem ''made in China'

Video điều tra tập 2: Nhà máy Asanzo chỉ công nhân cách bóc tem ''made in China'Phóng viên Tuổi Trẻ đã vào vài xin làm công nhân và quay lại toàn bộ quy trình ‘sản xuất’ tivi của Asanzo. Những chiêu thức bóc tem ‘Made in China’ được…

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://kythuatmarketingonline.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *