Vở cải lương: RỒNG PHƯỢNG | Ngân Mãi Chuông Vàng T10.2019 ☑

Vở cải lương: RỒNG PHƯỢNG | Ngân Mãi Chuông Vàng T10.2019 ☑*** RỒNG PHƯỢNG ***
===================

Tác giả: Lê Duy Hạnh
Chuyển thể cải lương: Hoàng Song Việt

NSUT Phượng Loan —- Bà Ngọc
NSUT Thu Vân — Phượng
Chuông bạc Lê Hồng Trang — Tiên
Chuông đồng Mỹ Tiên — Lan
Võ Thành Phê — Ông Tứ
Mỹ Vân — Ngân
Phùng Ngọc Bảy — Nam
Lê Văn Gàn — Tân
Nguyễn Văn Khởi — Hoàng
Bích Ngọc — Thanh
Nam Thanh Phong — Hùng

#rồngphượng #ngânmãichuôngvàng
#NSUTPhượngLoan #NSUTThuVân
#lêhồngtrang #chuôngbạclêhồngtrang #lehongtrang
#Nguyễnthịmỹtiên #chuôngđồngmỹtiên
#nganmaichuongvang2019

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri/

3 thoughts on “Vở cải lương: RỒNG PHƯỢNG | Ngân Mãi Chuông Vàng T10.2019 ☑

  1. Hồng Trang Mỹ Tiên và Bích Ngọc ca hay quá đóng tuồng này hay quá Chúc mừng mấy em nha học hỏi thêm nghệ sĩ Phượng Loan và thu vân nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *