Vở Hát Bội LƯU KIM ĐÍNH GIẢI GIÁ THỌ CHÂU THÀNH

Vở Hát Bội LƯU KIM ĐÍNH GIẢI GIÁ THỌ CHÂU THÀNHbản ghi âm từ dĩa nhựa 33 vòng trước 1975

Năm Đồ vai Lưu Kim Đính
Ba Út vai Triệu Hoàng Cơ
Năm Còn vai Dư Hồng
Chín Luông vai Vua Triệu Khuông Dẫn
Thành Tôn vai Quân sư
Mười Sự vai Cao Quân Bảo

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *