Vũng Tàu có chùa trên núi ,khỉ nhiều hơn du khách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *