Winform in Excel VBA – Lập trình winform trong Excel VBA

7 thoughts on “Winform in Excel VBA – Lập trình winform trong Excel VBA

  1. Cám ơn anh, dù em không biết gì về VBA nhưng theo chỉ dẫn của anh em đã làm được 1 cái riêng cho mục đích sử dụng của em, bài giảng rất hay và rất dễ hiểu.

  2. edit THÌ ĐƯƠC MÀ insert THÌ BÁO LỖI run_time error'13' neu bam debug thi trả về tô màu vàng trên dòng K=CDBL(ME.TAG)

  3. Cái này hình như không đúng khi chọn hàng trong list tìm kiếm thì phải anh ơi, nếu chọn trong list full dòng hàng mới edit đc phải không ạ. Em làm như anh mà thấy vẫn ko đúng, anh giải thích giúp em ạ

  4. anh ơi em viết code giống anh làm theo mẫu những báo lỗi ở đây " For I = LBound(ARR, 1) To UBound(ARR, 1)"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *