xóa chữ vàng trong proshow

xóa chữ vàng trong proshowCây buồn khi lá héo khô.
Tôi buồn khi viết vần thơ nhớ nhà.
Trăng lên đỉnh núi trăng tà.
Trăng lên gợi nỗi nhớ nhà trong tôi.
Lững lờ gió thoảng mây trôi.
Rời xa nơi ấy tim tôi bồi hồi.
Cố hương một cõi xa vời.
Quê nhà, xứ lạ hai trời cách chia …

Nguồn: https://kythuatmarketingonline.com/

Xem thêm bài viết: https://kythuatmarketingonline.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *