Xuất hiện nhóm lô tô mới lạ ở sân khấu Minh Nhí (trích từ vở kịch Đại hội bê đuê)

Xuất hiện nhóm lô tô mới lạ ở sân khấu Minh Nhí (trích từ vở kịch Đại hội bê đuê)Nhóm lô tô mới trong một vở kịch rất vui nhộn, cảm động có tên Đại hội buê đuê, diễn ra tại Sân khấu kịch Minh Nhí

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri/

5 thoughts on “Xuất hiện nhóm lô tô mới lạ ở sân khấu Minh Nhí (trích từ vở kịch Đại hội bê đuê)

  1. Do mới nên chưa chuyên nghiệp với chưa biết kéo ton các thứ nhưng mà mn ĐỪNG SO SÁNH vì như vậy sẽ làm hình ảnh sgtt xấu đi đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *